วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตทำบุญตามวัดต่างๆ สืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

วันที่ 8 ต.ค.53 ซึ่งเป็นวันสารทใหญ่ งานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2553 บรรยากาศตามวัด และสำนักสงฆ์ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต คึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เดินทางไปทำบุญ ในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2553 โดยชาวบ้านได้นำอาหารคาวหวานไปถวายพระ และร่วมกันตักบาตรข้าวสวย ทั้งนี้หลังจากพระฉันเพล เป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านก็จะร่วมกันชิงเปรต


การ ชิงเปรต เป็นประเพณีของภาคใต้ที่ทำกันในวันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ดำรงอยู่บนความเชื่อของการนับถือผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วหากยังมีบาปอยู่จะกลายเป็นเปรตในนรกปีหนึ่งจะถูกปล่อยให้มาเมืองมนุษย์ 15 วัน โดยมาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 (ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ก.ย.53) ซึ่งถือว่าเป็นวัน "รับเปรต" หรือวันสารทเล็ก ลูกหลานต้องเตรียมขนมมาเลี้ยงดูให้อิ่มหมีพีมันและฝากกลับเมืองเปรตในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 ต.ค.53) นั่นคือวันส่งเปรตกลับคืนเมือง เรียกกันว่าวันสารทใหญ่

ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการได้บุญเพราะเชื่อกันว่าลูกหลานของเปรตใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนบุญนั้น การตั้งเปรตและชิงเปรตจะกระทำกันในวันยกหมฺรับไปวัด หลักๆ ก็จะเป็นขนมพอง ขนมลา ขนมดีซำ ขนมต้ม ขนมเทียน

นอกนี้จะมีผลไม้หรืออาหารแห้งอื่นๆ ที่บรรพบุรุษ ที่เป็นเปรตชอบไปวางรวมกันไว้บน "ร้านเปรต" หลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีกรรมและกำลังฉันเพล ชาวบ้านก็จะออกมาตักบาตรข้าวสวยและเริ่มชิงเปรตกัน

ให้ดูกันเล่นๆ สีเสื้อไม่มีความหมายหรอกรักกันไว้ตายแล้วจะได้มีคนกรวดน้ำไปให้